Lexikon

1 - 5 / 5 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
adalékokkal intenzifikált bioremediáció POP-szennyezettség kezelésére

ez a remediációs megoldás agrotechnikai módszereket és speciális adalékokat alkalmaz POP-vegyületekkel szennyezett talaj bioremediációjára. A DARAMEND adalék célszerűen összeállított szemcseméretű, tápanyagprofilú, aprószemcsés színvasat és vizet tartalmazó keverék, melyet a fellazított és elsimított talajra locsolnak. Az adalék által intenzifikált talajmikroflóra gyorsan elhasználja az oxigént, így reduktív anoxikus körülmények keletkeznek. A kezelést ciklikusan folytatják: ha a talaj fokozatosan aerob körülmények közé kerül - kiszáradás és mesterséges lazítás hatására -, ismét alkalmazzák az adalékot, hogy anoxikus körülményeket teremtsenek és ezzel elősegítsék a klórozott szerves szennyezőanyagok deklórozási folyamatait. A deklórozás termékei az aerob szakaszokban bomlanak le. A DARAMEND technológiát toxafén és DDT tartalmú talajra és üledékre alkalmazták sikerrel. A kezelési idő 5 hónap volt, ami alatt a toxafén 200 mg/kg-ról 20 mg/kg, a DDT 80 mg/kg-ról 8 mg/kg értékre csökkent.

apoptózis

soksejtű organizmusokra jellemző, un. programozott sejthalál, melynek során a sejtek előre beprogramozott módon, bizonyos közvetítő molekulák hatására a sejt morfológiailag is megváltozik és elkezdődik az örökítőanyag felaprítása, majd bekövetkezik a sejt halála. Ez a soksejtű szervezet normális fiziológiai működésének része, hiszen a sejtek folyamatosan cserélődnek, egyesek elhalnak, helyettük újak keletkeznek. A magzati egyedfejlődés során is fontos szerepe van, például a lábujjak közötti hártya eltűnése ezeknek a sejteknek az elhalásához kötődik. Akinél tökéletlenül működik, valamiért gátolt a programozott sejthalál, azoknál a lábujjak közötti hártya részben vagy teljes egészében megmarad.

Az apoptózist megkülönböztetjük a nekrózistól, a kóros sejt vagy szövetelhalástól, aminek az oka általában a sejtek sérülése. Egy átlagos felnőttben 50–70 milliárd sejt hal el naponta apoptózissal. Az évenként elhalt és újratermelődő sejtek tömege körülbelül azonos az egyén testtömegével.

Az apoptózis tudományos kutatása az 1990-es évektől intenzíven folyik, mert összefüggést találtak egyes betegségek és a programozott sejthalál rendellenességei között, így az egyensúlyt vesztett, túlzott apoptózis szövetelhaláshoz, izomsorvadáshoz vezethet, az iniciáló jelek hiánya és emiatt az apoptózis csökkent volta viszont indokolatlan, akár rákos sejtburjánzáshoz vezethet.

intenzifikált komposztálás POP-szennyezett talaj remediációjára

a hagyományos komposztálástól eltérően, a klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talaj komposztálását nem aerob körülmények között, hanem aerob ciklusokat követő, viszonylag hosszú anaerob ciklusok beiktatásával végzik. A komposzt-keveréket gazdag tápanyagellátással, táplálékkiegészítőkkel látják el, maximális biológiai aktivitás elérése céljából. Az aerob szakaszokat követő anaerob időszakokban történik a reduktív dehalogénezés, melynek időtartamát előzetes kísérletekben állapítják meg. Ha a tápanyag-kiegészítés elfogy és a dehalogénezés még nem teljes, akkor ismételt tápanyag-bekeverés után újraindítják a folyamatot. A klórdán, dieldrin, toxafén és DDT tartalmú szennyezett talaj remediálására sikeresen alkalmazott XenoremR technológiát egy kanadai cég szabadalmaztatta. A talaj levegőztetésére és a kiegészítő tápanyagok bekeverésére ugyanazt a speciális keverőlapátot használja. A POP-okból a célérték 10-szeresét tartalmazó talaj szennyezettségét 12-24 hét alatt tudta a kitűzött határérték alá vinni az intenzifikált aerob-anaerob biodegradációval.

POP

Persistent Organic Pollutants = perzisztens szerves szennyezőanyagok. Olyan toxikus szerves vegyületek, melyek hosszú időn keresztül megmaradnak a környezetben. Ellenállnak mindenféle bontásnak, bioakkumulálódnak és biomagnifikációra hajlamosak a tápláléklánc mentén, nagy kockázatot jelentve az élővilágra, főként a ragadozókra és az emberre. A POP-ok szinte minden létező krónikus káros hatással rendelkeznek: mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás, károsítják az idegrendszert, az immunrendszert, a reproduktív szerveket és működést, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a vér működését. Mivel ellenállnak minden roncsoló hatásnak, hosszú utat tesznek meg a környezetben a szennyezés eredeti helyszínétől, olyan helyeken is megjelennek, ahol sosem használták, és jellemző módon az egész Földön elterjedtek.
Az elsőként azonosított 12 POP az UNEP-listáról: DDT, aldrin, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklór-benzol, klórdán, mirex, poliklórozott bifenilek (PCB-k), poliklórozott dioxinok (PCDD-k), és poliklórozott furánok (PCDF-ek), toxaphene. Az egyetlen védekezés ellenük a megelőzés: csökkenteni, megszüntetni gyártásukat és használatukat, alternatív szerekkel kiváltani őket. remediációjukra alkalmazott demonstrációs technológiák kémiai, termikus és biológiai kezelést egyaránt tartalmaznak: 1. klórdánra és heptaklórra ex situ bázis-katalizált deklórozást; 2. oxidáció Fenton-reagenssel; 3. katalitikus hidrogénezés; 4. fotokatalitikus oxidáció vas III-mal; 5. gázfázisú kémiai redukció; 6. vitrifikáció; 7. mechanokémiai dehalogénezés; 8. elektrokémiai oxidáció (AEA ezüst II); 9. katalitikus degradáció mangán és titánoxid valamint alumíniumoxid katalizátorokkal; 10. oxidáció sóolvadékkal; 11. ózonizáció; 12. elektromos bontás; 13. plazma kisülés alkalmazása; 14. pirolízis; 15. hőtermelő dehalogénezés magas hőfokon; 16. Na-redukció; 17. szolvatált elektron-technológia; 18. szuperkritikus vízoxidáció; 19. titándioxid-alapú vanádiumoxid/wolframoxid katalízis; 20. fotokémiailag intenzifikált biodegradáció; 21. anerob bioremediáció, in situ; 22. fitoremediáció; 23. bioremediáció fehér rothasztó gombákkal; 24. intenzifikált komposztálás klórdán, dieldrin, toxafén és DDT tartlamú talaj remediálására; 25. adalékkal intenzifikált aerob-anaerob váltott ciklusú biológiai kezelés toxafén és DDT tartalmú talaj kezelésére.

populáció

azonos helyen, azonos időben élő azonos faj egyedeinek csoportja, melyek tagjai egymással ivaros folyamatokra és géncserékre képesek.