Lexikon

1 - 3 / 3 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
ETPH

angolul Extractable Total Petroleum Hydrocarbons, magyarul extrahálható összes petróleum (kőolaj-eredetű) szénhidrogén-tartalom pl. talajban. Más néven Extractable Petroleum Hydrocarbons (EPH), magyarul extrahálható petróleum (kőolaj-eredetű) szénhidrogén-tartalom A szennyezett talajokat szerves oldószerrel (pl. hexánnal) extrahálják, majd az extraktum szénhidrogén-tartalmát megfelő tisztítás után gázkromatográfiával mérik.

TPH

környezeti minták C6-C40 szénatom;számú szénhidrogén típusú szennyezőanyaginak együttes mennyisége, az alifás telített (alkán) és telítetlen (olefin, alkén) szénhidrogén-, a cikloalkán-, a naftalintartalom stb. összege. Ezeket legnagyobb mennyiségben a kőolaj és a kőolajszármazékok (kerozin, benzin, dízelolaj, motorolajok) tartalmazzák, illékony aromás (BTEX) és a policiklikus aromás (PAH) vegyületekkel együtt. A TPH-tartalom a szénhidrogén-komponensek eloszlásáról nem ad információt.
A kőolaj eredetű szénhidrogének legtöbbje biodegradálható, a mikroorganizmusok szénforrásként képesek hasznosítani, ezért a szennyezett környezet spontán bomlásuk révén és/vagy biodegradáción alapuló biotechnológia alkalmazásával remediálható.
A TPH szabvány szerinti meghatározása extrakció és tisztítás, majd kapilláris gázkromatográfiás elválasztást követő lángionizációs detektálással (GC-FID) vagy infravörös spektroszkópiás (IR) méréssel történik. A illékony aromások (BTEX) és a PAHok külön szabályozás alá tartoznak, ezek mennyiségét egy más analitikai (pl. GC-MS) meghatározás után le kell vonni.
Magyarországon hatályos, rendeletben rögzített határértékeit felszín alatti víz és talaj esetére a táblázat tartalmazza.
TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) határértékek felszín alatti vízre és talajra

TPH határérték típus

Földtani közeg (mg/g)

felszín alatti víz (μg/l)

Háttérérték

50

50

szennyezettségi határérték

100

100

C1 intézkedési határérték

300

500

C2 intézkedési határérték

3000

1000

C3 intézkedési határérték

5000

2000

VTPH

illékony összes kőolaj-eredetű szénhidrogén, angolul volatile total petroleum hydrocarbons, lásd VPH