Lexikon

1 - 2 / 2 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
benzin

kőolajok és/vagy mesterséges szénhidrogén elegyek atmoszférikus lepárlásakor illetőleg kőolajtermékek hőbontásakor vagy katalitikus átalakitásakor nyert olyan cseppfolyós termék, amely 30-210oC közötti forráspontú szénhidrogénekből áll. Bizonyos adalékokat - régebben szerves ólomvegyületet, ólomtetraetilt, manapság pl. metil-tercier-butil-étert (MTBE) kevernek hozzá. Gépjárművek üzemanyagaként használják. (Forrás: Olajipari értelmező szótár). Az üzemanyag-töltő állomásokon kiömlő benzin a talajt beszennyezi. Kisebb forráspontú komponensei hamar elpárolognak, a nagyobb forráspontú komponensek tartós talajszennyeződést okoznak, mely hosszabb-rövidebb idő alatt lecsökken a talajmikroflóra biodegradáló tevékenysége következtében.

lakkbenzin, hígító

lakkbenzin vagy hígitó néven forgalmazott oldószert leggyakrabban festéshez, festékek oldására, hígitására, és az ecset tisztításához használják.
A természetes petróleum helyettesítésére kőolajból állítják elő.
A kőolajból közvetlenül desztillációval nyert termék a "0" jelölést viseli. A finomítás céljából kéntelenített vagy oldószerrel extrahált valamint a hidrogénezett változatokat további számokkal különböztetik meg: kéntelenített = 1, oldószerrel extrahált = 2 és hidrogénezett = 3 jelöléssel.
A lakkbenzint vagy hígitót (idegen nyelveken: benzene, Petroleumbenzin, petrol, white spirit, solvent-naphta,stb.) elsősorban ipari célokra használják.Mindhárom kategórián belül megkülömböztetünk alacsony, közepes és magas lobbánáspontú termékeket, melyek eltérő fizikai-kémiai jellemzőit mutatja a táblázat.

Fizikai-kémiai jellemzők
Forráspont (°C)130-144145-174175-200
Végső forráspont (°C)forráspont + 21, max. 220
Átlagos molekulatömeg140150160
Relative density (15 °C)0,7650,7800,795
Gyulladáspont (°C)21-3031-54> 55
Gőznyomás (kPa, 20 °C)1,40,60,1
Illékonyság (n-butyl acetate=1)0,470,150,04
Öngyulladási hőfok (°C)240240230
Robbanási határ (% by volume in air)0,6-6,50,6-6,50,6-8,0
Gőzsűrűség (air=1)4,5-5,04,5-5,04,5-5,0
Refrakció (20 °C)1,41-1,441,41-1,441,41-1,44
Viszkozitás (cps, 25 °C)0.74-1.650.74-1.650.74-1.65
Oldhatóság (% vízben)<0,1<0,1<0,1
Kauri-butanol érték29-3329-3329-33
Anilin-pont (°C)60-7560-7560-75
Reakcióképességerős oxidálószerekkel reagál
Szagküszöb (mg/m3)-0,5-5,04,0

A vegyületcsoport veszélyessége az aromás vegyület-tartalomtól függ. Az aromás-tartalom az eredeti lepárlással kapott termélben 20% volt. Ma már csökkentett aromástartalmú hígitószereket gyártanak és használnak, legnagyobb mennyiségben az 1% alatti aromástartalmút.

Eredetileg textília száraztisztítására fejlesztették ki. Elterjedten használják ipari célokra (festékek és ragasztók oldószereként).

A gyógyászatban a finomított frakció sebbenzin néven terjedt el. A gyógyszerkönyvnek megfelelő tiszta benzin színtelen, nem fluoreszkáló, sajátságos, de nem kellemetlen szagú folyadék. Sűrűsége 0,710-0,720; forráspontja 65−75 oC. A könnyű frakció elpárolgása után a forráspont megemelkedik akár 85−90 oC-ra. Vízben oldhatatlan, alkoholban mérsékelten oldódik. Főleg hexánból és heptánból áll.

A táblázat forrása: Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/White_spirit