Lexikon

1 - 1 / 1 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
szelektivitás

1. fizikai rendszerek szelektivitása: az a sajátság, hogy valamely kölcsönhatás csak bizonyos anyagokban vagy bizonyos körülmények között játszódik le, pl. a gázatomok meghatározott hullámhosszúságú fényabszorpcióján alapszik analitikai meghatározásuk vagy a rádióvevő csak egy bizonyos hullámhosszúságú adó frekvenciáját veszi, azt a többitől elválasztja.
2. kémiai rendszerek szelektivitása: az a sajátság, hogy többkomponensű összetett rendszerekben a lehetséges kémiai kölcsönhatások közül az egyik lejátszódik, a többi nem, pl. oldószerek adott elegynek csak meghatározott komponensét vagy hasonló tulajdonságú komponensek csoportját oldják, másokat nem; analitikai reagens csak egyetlen anyaghoz kapcsolódva hoz létre észlelhető változást; kémiai reakció lejátszódása során egyetlen reakció uralkodik, a többi visszaszorul (szelektív katalízis).
3. biológiai rendszerekre minden szinten nagyfokú szelektivitás jellemző: molekuláris szinten a különféle funkciójú fehérjék, pl. szabályozó-, enzim- és immunfehérjék felelősek a szelektivitásért, sejtszinten a membránok biztosítják hogy csak egyes vegyületek és ionok jussanak be a sejtekbe, a kívánatos mértékben. A szervezetek szelektivitást mutatnak a tápanyagok felvételében és hasznosításában, egymással való kölcsönhatásaikban, pl. szimbiózis, antibiózis. A környezetet szennyező vegyi anyagokkal kölcsönhatásban szelektivitást mutat az élőlények érzékenysége (rezisztenciája), biodegradációja és bioakkumulációja.