Lexikon

1 - 3 / 3 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
biztonsági adatlap, REACH

REACH által is definiált, az iparban használt legfőbb eszköz a veszélyes anyagok és készítmények kockázatainak közlésére a szállítói láncon keresztül. A REACH II. melléklete a 91/155/EGK biztonsági adatlapról szóló irányelvének mellékletén alapul, és leírja, hogy a biztonsági adatlap 16 pontjának mely információkat szükséges tartalmaznia.

kémiai biztonsági adatlap

A vegyi anyagok kémiai biztonsági adatlapja a Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program (International Programme on Chemical Safety (IPCS), az Európai Bizottság és más szervezetek közreműködésével készült. Az adatlap a vegyi anyagok veszélyességét, humán egyészség-kockázatát érintő információkat tartalmaz, valamint elsősegélynyújtásra, tűzvédelemre, szállításra, címkézésre, csomagolásra, tárolásra, vonatkozó előírásokat is magába foglal. A vegyi anyagok biztonsági adatlapja kiegészíti az Anyagokra vonatkozó Biztonsági Adatlapot (Material Safety Data Sheet).


(http://www.inchem.org/pages/icsc.html)

vegyi anyagok kémiai biztonsági adatlapja