Lexikon

1 - 2 / 2 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
adszorbens

olyan nagy fajlagos felületű anyag, részecske vagy test, melyek külső és belső felületén megkötődhetnek gáz, gőz, oldott vagy szilárd anyagok. Az adszorbeált anyag másodlagos erőkkel, adhézióval, kohézió vagy ionosan kötődhet. Az aktív adszorbensek megkötő-képességét mesterségesen fokozzák, ez az aktiválás. Aktiválással általában a porozitást, illetve az aktív felületet növelik meg. Fontos tulajdonságuk a polaritás, melynek a szétválasztáskor a szelektivitásban, vagy ennek ellenkezőjében, a szelektivitás elkerülésében van fontos szerepe. Legfontosabb, a környezetvédelemben is használatos adszorbensek a következők: aktív szén, zeolitok, aktívált zeolitok, bentonitok, alumínium-oxidok, magnézium-oxidok, szilikagélek, kerámiák, egyes szennyezőanyagokat szelektíven megkötő adszorbensek, pl. cérium-adszorbens arzén megkötésére, vagy speciális polimerek és kopolimerek, mikroszennyezőanyagok megkötésére. A nanotechnológiák egyik területe olyan szelektív adszorbensek kifejlesztése, melyek segítségével gyorsan és hatékonyan dúsíthatóak fel egyes szennyezőanyagok a környezeti elemekből levegő, felszíni víz, talajvíz, így azok igen kis koncentrációban is kimutathatóak korai figyelmeztető rendszerek vagy szelektíven kinyerhetőek. A reverzibilis megkötést eredményező adszorbensek regenerálhatóak: a megkötött anyag eltávolítása után újra használhatóak.

mikroextrakció feckendő tűbe töltött adszorbenssel

kémiai analízist, pl. kromatográfiás meghatározást megelőző mintaelőkészítési technika. Rövidítése angol neve (Micro Extraction by Packed Sorbent) után: MEPS. A szilárd fázisú extrakció miniatürizált formája. A MEPS hegy (kartridzs) 2-3 mg szilárdfázisú töltetet tartalmaz, amely lehet C2, C8, C18, ioncserélő, vagy módosítatlan szilikagél. Ezt a hegyet csatlakoztatjuk 10-250 mikroliteres, esetleg nagyobb térfogatú fecskendőhöz. Az oldatformájú vizsgálandó minta fecskendőn történő átszívásakor a célvegyületek szorbeálódnak a fecskendő tűbe töltött szorbeáló képességű mintavevő anyagon, az állófázison. Az átszívások számának növelése emeli az extrakciós hatásfokot. A szorbens jól megválasztott oldószerrel történő átmosásával a zavaró anyagok és a mátrix egy részét eltávolíthatjuk, ezután a szorbensről közvetlenül injektálhatjuk a mintát LC vagy nagytérfogatú GC injektorba. Jól automatizálható mintaelőkészítő művelet. Tipikus alkalmazásai: PAH vegyületek, növényvédőszer-maradványok, PCBk meghatározása vizes mintákban. (Forrás: www.labhut.com/docs/static/autosamplers/meps.pdf)