Lexikon

1 - 3 / 3 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
2008/1/EK IPPC irányelv

az integrált szennyezésmegelőzés és -kontroll (IPPC) elveit és szabályait a 2008/1/EK irányelv adja meg, melyet 2008. január 15-én fogadott el az Európai Parlament és az Európai Bizottság.

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:HU:PDF

integrált szennyezésmegelőzés és -kontroll, IPPC

Lásd: IPPC

IPPC

integrált szennyezés-megelőzés és -csökkentés, az Európai Tanács 96/61/EK Irányelve, az EU egyik környezetvédelmi jogszabálya. Lényege, hogy a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell kezelnie minden tevékenység, folyamat környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének. A szabályozás egyes ipari és mezőgazdasági tevékenységeket engedélykötelessé tesz és előírja az engedélyezéshez szükséges minimálkövetelményeket.

Az integrált szennyezésmegelőzés és kontroll elveit és szabályait a 2008/1/EEK irányelv adja meg, melyet 2008 január 15-én fogadott el az Európai Parlament és az Európai Bizottság.

Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. A levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése ugyanis inkább a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, mintsem a környezet egészének védelmére.

Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során a kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony felhasználására kell törekedni. (Lásd még integrált kockázati modell, integrált környezetmenedzsment, integrált kockázatfelmérés).