Lexikon

1 - 8 / 8 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
adrenalin

a mellékvese-velő által termelt hormon, a szimpatikus idegrendszerre hat, un. neurotranszmitter (idegingerület-átvivő molekula), stresszhelyzetben, vészreakcióban a véreloszlást és az energiatermelést szabályozza, megnöveli a pulzust, összeszűkíti a vérerek és kitágítja a légutakat. Epinefrinnek is nevezik.

Szerkezetét tekintve egy fenil-etil-amin, mely a fenilalanin és tirozin aminosavakból szintetizálódik, és a katekolaminok közé tartozik.

antitest vagy ellenanyag

az antitesteket az immunrenszer sejtjei állítják elő, nevezetesen a limfociták. Az antitestek oldható fehérjék, melyek térszerkezete komplementer az antigének, vagyis a szervezetünket támadó idegen behatoló molekulák vagy sejt-építőkövek térszerkezetével, ezért azokkal szorosan össze tudnak kapcsolódni. Az antigénhez kapcsolódó antitest olyan komplexet alkot, melyben a illetéktelen behatoló molekula inaktívvá válik, illetve a kórokozó sejt elpusztul.

Ezt a szoros (erős) és szelektív kapcsolódást nem csak a gerincesek immunrendszere használja igen hatékonyan, de a biotechnológusok, vegyészek, orvosok is számos technológiát fejlesztettek ki az antitestek segítségével: analitikai módszereket (immunanalitika), orvosi diagnosztikai eljárásokat (immundiagnosztika) és gyógyítási, terápiás módszereket (immunterápia, monoklonális antitestek, stb.).

baktériumok génátírásának szabályozása
ellenanyag
ENA

lásd természetes szennyezőanyag-csökkenés intenzifikálása

fenantrén

CAS száma: 85-01-8, a PAH-vegyületek közé sorolt policiklikus aromás szénhidrogén. Három benzolgyűrű kondenzálódásával jön létre. Heteroatomot, szubsztituenseket nem tartalmaz. A biológiai szempontból jelentős vegyületcsoporttal, a szeteroidokkal rokon szerkezetű vegyület. Cigaretta-füstben található nagyobb mennyiségben. Háttérértéke Magyarországon talajban 0,04 mg/kg, felszín alatti vízben: 0,02 μg/liter. szennyezettségi határértéke felszín alatti vízben: 0,1 μg/liter, talajban az össz-PAH értékbe foglalva van megadva: 1 mg/kg.

génátírás szabályozása
oxigenátok

oxigént tartalmazó motorbenzin keverőkomponensek. Legáltalánosabb képviselőjük a metil-terc.-butiléter (MTBE), melyet metanolból és izo-butilénből állítanak elő. Az oxigenátok egyrészt tisztább égést biztosítanak, másrészt igen magas (100 egység feletti) kísérleti oktánszámuk miatt a benzinek oktánszámának emelését szolgálják. Hátrányuk az, hogy vízoldhatók, ezért esetleges benzinszivárgás esetén a talajvízzel sokkal messzebbre jutnak el (kellemetlen ízt és szagot adva a víznek) mint a benzinben található egyéb, nem vízoldható vegyületek. (Forrás: Olajipari értelmező szótár)