Lexikon

1 - 11 / 11 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
EU szabályozás 1272/2008

vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó európai szabályozás, mely 2008. december 16-án lépett érvénybe.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF

EU szabályozás: a természet és a biodiverzitás védelme

az ökoszisztémákat veszélyezteteő faktorok között előkelő helyen foglal helyet a városiasodás, az emberi infrastruktúrák elterjedése, a természeti erőforrások túlzott használata és a környezetszennyezés. Az exotikus fajok behurcolása és elterjesztése szintén veszélyt jelent az őshonos flóra és fauna fajeloszlására. Mindezek eredményeképpen ma az emlősök 42%-a, a madarak 15%-a, az édesvízi halak 53%-a veszélyeztetett. Mintegy 1000 növényre nehezedik annak kockázata, hogy végleg eltűnnek, kihalnak. Az Európai Únió, a biológiai sokféleség, azaz a biodiverzitás megóvására és az állati és növényi fajok kihalásának meggátlására létrehozta a Natura 2000 hálózatot, mely védett területek közös és egységes menedzsmentjét jelenti annak érdekében, hogy megóvják az ott élő fajokat.

Az alábbiakban listáztuk azokat az európai jogszabályokat és egyéb jogi dokumentumokat, melyek a természet és a biodiverzitás tárgyköréhez kapcsolódnak. Az egyes csoportokba rendezett jogi dokumentumok linkként működnek.

Source: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/index_en.ht

EU szabályozás: általános környezetvédelmi jogtár

a 2002. júliusában elfogadott EU Hatodik Környezetvédelmi Cselekvési Program megadja a politikai prioritásokat 2010-ig. Négy fő területet kiemelten kezel: a klimaváltozást, a természet és biológiai sokféleség (biodiverzitás) védelmét, a környezet és az emberi egészség védelmét, valamint a természeti erőforrások és a hulladék menedzsmentjét. Kimondja, hogy az EU környezetvédelmi politikáját az elővigyázatosság (megelőzés) és a "szennyező fizet" elv kell vezérelje. A környezetvédelmi politika fontos eleme az érintettek, a közember bevonása.

Forrás: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/index_en.htm

EU szabályozás: hulladékmenedzsment

Az Európában keletkező mintegy 2 milliárd tonna hulladék menedzsmentjét EU irányelvek és rendeletek szabályozzák.
A különféle jogi dokumentumok listájából aktív linkek vezetnek a magyar nyelvű jogi szövegekhez.

EU szabályozás: légszennyezettség

a légszennyezettség csökkentésére számtalan európai rendelet és jogszabály létezik, melyeknek célja a légszennyező források kibocsátásának csökkentése és a levegő minőségének javítása. 2005-ben az Európai Bizottság kidolgozott egy stratégiát a légszennyezettségből adódó halálozás csökkentésére: a 2000-es szint 40%-os csökkenését szeretné elérni 2020-ra.

Az európai jogi háttéranyagokat láthatjuk összegyűjtve a következő listán, aktív linkekkel. A linkek magyar nyelvű anyagokhoz vezetnek, kivéve, ahol nincs magyar fordítás az EU jogtárban!

 • LEVEGÕMINÕSÉG
 • AZ ATMOSZFÉRA SZENNYEZETTSÉGE
 • SZÁRAZFÖLDI MOTOROS JÁRMÛVEK
 • EGYÉB JÁRMÛVEK
 • IPAR
 • EU szabályozás: vegyi anyagok és termékek

  az Európai Unió 1967. óta fejleszti a vegyi anyagok szabályozására vonatkozó rendszerét. Az első irányelv 1967-ben született a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről. A legújabbat, a REACH rendeletet, mely a vegyi anyagok és készítmények regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozza, 2006-ban fogadták el. A REACH nem egy egyszerű irányelv, hanem egységes európai rendelet, mely a vegyi anyagok és termékek szabad piaci áramlása mellett garantálja az ember és a környezet egészségének védelmét.

  A vegyi anyagokra és termékekre vonatkozó EU irányelvek, állásfoglalások és rendeletek összefoglaló listáját és a magyar nyelvű dokumnetumokhoz vezető linkeket az alábbiakban találja meg, célszerűen csoportosítva!

  Forrás: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_products/index_en.htm

  EU szabályozás: vízvédelem

  A földi vízkészlet mintegy 1%-át tudjuk közvetlenül hasznosítani. A vízszennyezés komoly kockázatot jelent emberre és vízi ökoszisztémára egyaránt. A szennyezettség a vízzel könnyen terjed, egyik helyről a másikra, elszennyezve a vízbázisokat és az óceánokat is. A vízre vonatkozó európai jogi hátteret a legfontosabbal, a víz keretirányelvekkel kezdve mutatjuk be. Az egyes rendeletekhez, irányelvekhez tartrozó jogi szövegeket magyar nyelven kaphatjuk meg az élő linkek használatával.

  EU szabályozás: zajszennyezés

  a zaj egy bizonyos határon túl (az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint: 60 Ldn dB felett) károsan befolyásolja nem csak komfortérzetünket, de egészségünket is. Az EU egy sor intézkedést tett és rendeletet hozott a zajszennyezettség csökkentésére, a jogi szabályozás csúcsán a 2002-ben megalkotott és elfogadott irányelv áll, mely megadja az Európai Únió tagsága által követendő szemléletet és gyakorlatot a zaj értékelésével és az emberek védelmével kapcsolatban.

  Forrás: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_en.htm

  hulladékszállítás, EU szabályozás
  növényvédőszerek EU szabályozása