Lexikon

1 - 4 / 4 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
környezettoxikológiai végpontok

az ökotoxikológiai mérés végpontja a biokémiai szinttől az organizmus és közösség szintjén keresztül az ökoszisztéma szintjéig bárhol megválasztható a cél függvényében. A mérhető végpont eredménye alapján gyakran további származtatott értékeket használunk fel a kockázat mértékének megállapításához, döntések előkészítéséhez. Emiatt meg kell különböztetnünk a mérés végpontját, amely nem más, mint a tesztorganizmuson vagy más szinten közvetlenül mért érték, és a teszt számítással származtatott vizsgálati végpontját.

Gyakori mérési végpont a stressz-fehérjék megjelenése, enzimek aktivitása, fénykibocsátás, mozgásképtelenség, halál, fajok kölcsönhatása, fajeloszlás, stb. A mérési végpontokból származtatott eredmény többletinformációt tartalmaz: pl. fénykibocsátásból relatív luminenszcenciagátlás, enzimaktivitásból integrált érték a mérési időszakra vonatkozó görbe alatti terület, a koncentráció – hatás görbe egyezményes pontjai, pl. az 50%-os gátláshoz tartozó koncentráció, vagy a hatást még nem mutató legnagyobb koncentráció, stb.

tesztvégpont

vizsgálati végpont: a mérési végpont alapján felvett koncentráció-hatás vagy dózis-hatás görbéről leolvasott vagy más statisztikai értékeléssel kapott eredmény, pl. EC50, NOEC, stb.

végpont, REACH

a végpont egy kémiai anyag megfigyelhető vagy mérhető belső tulajdonsága. Utalhat például egy fizikai-kémiai tulajdonságra, mint például a pára nyomás, a degradációs képesség vagy a biológiai hatás, amivel egy megadott anyag rendelkezik az emberi egészség vagy a környezet felett, például a karcinogenitás, irritáció, vízi toxicitás.

vizsgálati végpont

a mérési végpontból statisztikai értékeléssel kapott, a toxicitást, vagy más káros hatást jellemző érték, pl. EC50, NOEC stb.