Lexikon

1 - 1 / 1 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
montmorillonit

agyagásvány, mely mérsékelt égővön, lúgos körülmények között, változó mennyiségű csapadék hatására létrejövő mállási folyamatok során, elsődleges szilikátokból keletkezik. A szmektitek közé tartozó háromrétegű agyagásvány, két tetraéderes sík között egy oktaédersík helyezkedik el és kapcsolódik rácsköteggé (4:8:4), majd ez ismétlődik többször. A központi atomok helyettesítése kisebb értékű atomokkal igen jellemző, emiatt a felületeken nagymennyiségű negatív töltésfelesleg jelentkezik. Képlete: (Na,Ca)(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 x nH2O. A montmorillonitok kationcserélő kapacitása igen nagy (60-120 mg egyenérték/100 g talaj), holtvíztartalma 20% feletti. A szennyezőanyagok, elsősorban a toxikus fémek megkötésében nagy szerepet játszanak. A monorillonitnál is több kation megkötésére képesek a vermikulitok. A vermikulitok kationcserélő kapacitása 120-200 mg egyenérték/100 g talaj, melyek a talaj humuszfrakciójának ioncserélő kapacitásával azonos nagyságrendű.