Lexikon

1 - 4 / 4 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
biodiverzitás

biológiai diverzitás, a fajok száma és eloszlása, az eltérő genetikai, alaktani és funkciójú élőlények egymás viszonyított aránya a közösségekben és az ökoszisztémákban. A biodiverzitás, a fajok sokféleségének csökkenése egyes ökoszisztémákban az egyik súlyos globális probléma. A csökkent diverzitás csökkenti az ökoszisztémák ártalmakhoz való alkalmazkodóképességét, illetve az alkalmazkodni képes fajok feldúsulnak a közösségekben. Ilyen körülmények között a környezeti ártalmak még jobban sújtják az amúgyis hátrányba került érzékenyebb fajokat.

Lásd még: diverzitás

diverzitás

az ökoszisztéma, illetve egyes ökológiai közösségek gazdagsága, változatossága. Jelentheti a közösségben előforduló fajok vagy magasabb taxonómiai egységek mennyiségét, ezek egymáshoz viszonyított arányát, részarányát.

diverzitás index

a bióta gazdagságát jellemző érték. Egy ökoszisztémában jelenlévő fajok és egyedek felmérése alapján képzett index alapulhat a rendszertani egységEK számán faj, család, stb. és ezeknek a közösségen belüli relatív mennyiségén, vagyis eloszlásán.

EU szabályozás: a természet és a biodiverzitás védelme

az ökoszisztémákat veszélyezteteő faktorok között előkelő helyen foglal helyet a városiasodás, az emberi infrastruktúrák elterjedése, a természeti erőforrások túlzott használata és a környezetszennyezés. Az exotikus fajok behurcolása és elterjesztése szintén veszélyt jelent az őshonos flóra és fauna fajeloszlására. Mindezek eredményeképpen ma az emlősök 42%-a, a madarak 15%-a, az édesvízi halak 53%-a veszélyeztetett. Mintegy 1000 növényre nehezedik annak kockázata, hogy végleg eltűnnek, kihalnak. Az Európai Únió, a biológiai sokféleség, azaz a biodiverzitás megóvására és az állati és növényi fajok kihalásának meggátlására létrehozta a Natura 2000 hálózatot, mely védett területek közös és egységes menedzsmentjét jelenti annak érdekében, hogy megóvják az ott élő fajokat.

Az alábbiakban listáztuk azokat az európai jogszabályokat és egyéb jogi dokumentumokat, melyek a természet és a biodiverzitás tárgyköréhez kapcsolódnak. Az egyes csoportokba rendezett jogi dokumentumok linkként működnek.

Source: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/index_en.ht