Lexikon

1 - 1 / 1 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
SSD

az angol Species Sensitivity Distribution (SSD) kifejezés rövidítése, magyarul azt jelenti, hogy a fajok érzékenységi eloszlása. Azt jelenti, hogy egy ökoszisztéma tagjainak érzékenysége egy vegyi anyaggal szemben eltérő: mindegyik fajé más.

Az SSD módszer ökoszisztémára károsan még nem ható vegyi anyag koncentráció meghatározását szolgáló eljárás, egy statisztikai extrapolációs módszer.Lényege, hogy a publikált eredmények közül kigyűjtik egy vegyi anyagra különféle fajokkal mért NOEC (károsan még nem ható legnagyobb mért koncentráció) értékeket és ezek értékét ábrázolják gyakoriságuk függvényében. Az eloszlási görbéről leolvassák az Xm, az átlagos NOEC értéket és a hozzá tartozó toxicitási sávot, illetve a szórást (Sm).

Ennek a metodikának az az alapja az, hogy feltételezzük, hogy a laboratóriumban mért fajok érzékenységi eloszlása megegyezik a valósággal, vagyis jól reprezentálja a környezetben a valóságban élő fajok érzékenységi eloszlását.

Lásd még PNEC.