Lexikon

51 - 54 / 54 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
CSTEE

Toxikológiai és Ökotoxikológiai Tudományos Bizottság / Comité Scientifique de Toxicologie, Ecotoxicologie et l'Environnement /European Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and Environment (http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm)

Egyike az Európai Unió tudományos bizottságainak. Az emberi egészségre és a környezetre ártalmas vegyi anyagok, biológiai vagy biokémiai anyagok toxicitásával és ökotoxicitásával összefüggő tudományos és technikai kérdésekkel foglalkozik.

csurgalék, csurgalékvíz

technológiáknak alávetett, kezelt területekről mezőgazdasági területek, hulladéklerakók, meddőhányók, különféle depóniák, diffúz szennyezettség, in situ és ex situ talajremediáció, iszapszikkasztás, csapadék vagy öntözés eredményeképpen a felszínről lefolyó és/vagy a térfogaton átszivárgó, a talaj/szilárd fázis által meg nem kötött vizek. Összegyűjtésükről, elvezetésükről és kezelésükről a csurgalékvíz mennyiségétől és minőségétől függő technológiai megoldással kell gondoskodni. A felszínről lefolyó vizeket ővárkokkal, ővcsatornákkal és zsompokkal gyűjtik, a pórusokon átszivárgó vizeket dréncsövek alagcsövek, dréncső-rendszerek vagy drénréteg nagy vízvezető képességű homok és kavicsréteg segítségével gyűjtik majd megfelelő átmeneti tárolókba vagy kezelőberendezésre vezetik.

csurgalékvíz-kezelés

a csurgalékvizek összegyűjtés után szennyezőanyag-tartalmuktól függően úgy kezelendőek, mint bármely szennyvíz. Ha a csurgalékvíznek nincs szennyezőanyag-tartalma, akkor megfelelő előkezelés, például ülepítés után engedélyezett befogadóba vezethető, ha biológiailag bontható szennyezőanyag-tartalma van, akkor a biológiai szennyvíztisztítás bármelyik fajtája megfelel, de célszerű un. passzív remediációs módszert alkalmazni, melyek a környezetbe illeszthetőek és kezelésükre, fenntartásukra minimális költséget és munkát kell csak fordítani. Ilyenek a mesterséges lápok, az élőgépek, a reaktív résfalakhoz hasonló felszín alá épített, átfolyásos, szilárd fázisú biológiai reaktorok. Ha nem biodegradálható szennyezőanyagok vannak a csurgalékvízben akkor a szokásos fizikai-kémiai kivonási, eltávolítási módszereket, illetve fizikai-kémiai vagy biológiai stabilizálási, immobilizálási, szűrési módszereket alkalmazhatjuk. Itt is előnyt élveznek a passzív módszerek, különösen a nem toxikus szennyezőanyagok, például a vas eltávolítására.

cymoxanil

Kémiai neve: 2-ciano-N-[etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino) acetamid
Rövid neve: Cymoxanil
Kereskedelmi termék neve: Curzate 60 DF
CAS száma: 57966-95-7
Peszticid, típusa: fungicid (gombaölőszer)

Gyorsan kezd biodegradálódni (elsődleges bomlás), de mineralizációja lassú. Pontos biodegradációs útvonala a környezetben tisztázatlan. Természetes körülmények között fotodegradálódik és főként semleges és lúgos körülmények között könnyen és gyorsan hidrolizál, savasan sokkal lassabban vagy egyáltalán nem.

Emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások: akut humán toxicitás (Akut tox. 4, H302), bőrszenzitizáló hatás (1A, H3179), szövetkárosító hatás (STOT RE Cat 2, H373), reprotoxikus, (Repr. Cat 2, H361d), vízi ökoszisztémára akut és krónikus toxicitást mutat (Aquatic Acute 1, H400, M=1, Aquatic Chronic 2, H411).